Szkoła Poradnik Galerie Inne strony

o szkole

program szkolenia

sprzęt szkoleniowy

wymagania dla kandydatów

oferta

terminy

info dla początkujących

miejsca do latania

literatura

moja galeria

inne galerie

pogodowe

skrzydła

napędy

sprzęt elektroniczny

ciekawe strony internetowe

Strona główna     Kontakt

Program szkolenia


"Skrócony i uproszczony opis programu szkolenia"

Program szkolenia według którego prowadzone jest szkolenie jest zatwierdzony przez Urząd Lotnistwa Cywilnego.

Szkolenie jest podzielone na trzy etapy.

Etap 1

To szkolenie podstawowe, którego zadaniem jest nauka startów i lądowań oraz wykonywanie prostych manewów w powietrzu. Prowadzone są również wykłady teoretyczne w zakresie podstawowym z kilku przedmiotów. Zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne kończą się egzaminem.
Po pozytywnym zaliczeniu ww egzaminów uczastnik otrzymuje swiadectwo ukończenia kursu.

Po ukończeniu kursu kandydat na pilota umie dobrze startować samodzielne ze różnych wzniesień oraz jest przygotowany do podjęcia szkolenia na Etapie II z wykorzystaniem wyciągarki lub lotów z napędem.

Etap 2

Od tego etapu szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem wyciągarki lub podczas wyjazdów w góry. To szkolenie pilotarzu oraz doskonalenie startów i lądowań. Podczas szkolenia uczeń-pilot wykonuje loty wysokie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kończą się ezgzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów pilot-uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Po ukończeniu kursu kandydat na pilota jest oswojony z lotami na dużej wysokości, umie jest swobodnie manewrować w powietrzu oraz wytracać wysokość.

Etap 3

To szkolenie w lotach termicznych. Podczas szkolenia praktycznego pilot-uczeń opanowuje umięjętności pilotarzowe w warunkach termicznych i uzyskuje 6-godzinny lotu. Szkolenie teoreryczne jest powadzone na poziomie zaawansowanym.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów pilot otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i może ubiegać się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem szkoły latania i instruktora to przyjedź i zobacz jak latają absolwenci tej szkoły, zobacz jak są szkoleni inni kandydaci na pilotów.
Zapytaj absolwentów szkoły o opinie.

Pamiętaj, że w warunkach krajowych starty za pomocą wyciągarki i loty nad płaskim terenem są bezpieczniejsze i dają możliwość wykonywania dalszych przelotów niż latanie w górach.

Dla niezdecydowanych są prowadzone zajęcia zapoznawcze, na których można wykonać swoje pierwsze samodzielne loty w życiu.